30

آوریل
2019

پرستاران خانگی همچنان با چالش دریافت اقامت کانادا روبرو می باشند

Posted By : کاناداهوم/ 360

[ad_1]

اتاوا- علیرغم تغییرات اعمال شده از سوی دولت فدرال در قوانین مهاجرت، به دلیل مبهم بودن نحوه اجرای مقررات جدید، پرستاران نگران روبرو شدن با موانع و چالش های بیشتر و بزرگتر برای کسب اقامت دائم کانادا می باشند.
همانطور که در اخبار چند هفته قبل آمد، احمد حسین، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا پروژه آزمایشی 5 ساله برای مهاجرت پرستاران خانگی (Caregiver Immigration Program) را اعلام کرد. هدف از معرفی این برنامه کمک به پرستاران خانگی خارجی برای آوردن خانواده هایشان به کانادا و کسب اقامت دائم اعلام شد.
گروه ها و سازمان های حامی این قشر، ضمن استقبال از برنامه جدید در مورد ابقای شرایط و محدودیت های سختگیرانه قبلی برای کسب اقامت دائم ابراز نگرانی کردند. آنها می گویند که پرستاران خانگی خارجی نمی دانند چه آینده ای در انتظارشان می باشد.

[ad_2]