10

آوریل
2019

پررفت و آمدترین ساعات در تورنتو چه زمانی است؟

Posted By : کاناداهوم/ 404

[ad_1]

تورنتو- جمعیت تورنتو در حال عبور از مرز 3 میلیون نفر می باشد. ترافیک سنگین در بزرگراه ها و خیابان های شهر باعث شده بسیاری از تورنتویی ها سیستم حمل و نقل عمومی یعنی ساب وی و اتوبوس را ترجیح بدهند. اما مشکل اینجاست که رفت و آمد با TTC نیز بدون مشکل و دردسر نیست. اگر از مسوولین شرکت بپرسید، شلوغ ترین زمان بین 8 و 15 دقیقه تا 9 صبح است. در این فاصله زمانی همه اتوبوس ها، قطارهای ساب وی و ترامواها مشغول کار بوده و مسافران را جابجا می کنند. بعد از ظهرها از 5 تا 6، شلوغ ترین زمان کار سیستم حمل و نقل عمومی بخصوص ساب وی می باشد.
برای کسانی که از بزرگراه Don Valley Parkway و Gardiner Expressway تردد می کنند شلوغ ترین زمان بین 8 تا 9 صبح است. بیشترین تعداد اتومبیل ها در روزهای کاری هفته در مسیر Gardiner West تردد می کنند.

[ad_2]