10

آوریل
2019

پررفت و آمدترین ساعات در تورنتو چه زمانی است؟

Posted By : کاناداهوم/ 268 0تورنتو- جمعیت تورنتو در حال عبور از مرز ۳ میلیون نفر می باشد. ترافیک سنگین در بزرگراه ها و خیابان های شهر باعث شده بسیاری از تورنتویی ها سیستم حمل و نقل عمومی یعنی ساب وی و اتوبوس را ترجیح بدهند. اما مشکل اینجاست که رفت و آمد با TTC نیز بدون مشکل و دردسر نیست. اگر از مسوولین شرکت بپرسید، شلوغ ترین زمان بین ۸ و ۱۵ دقیقه تا ۹ صبح است. در این فاصله زمانی همه اتوبوس ها، قطارهای ساب وی و ترامواها مشغول کار بوده و مسافران را جابجا می کنند. بعد از ظهرها از ۵ تا ۶، شلوغ ترین زمان کار سیستم حمل و نقل عمومی بخصوص ساب وی می باشد.
برای کسانی که از بزرگراه Don Valley Parkway و Gardiner Expressway تردد می کنند شلوغ ترین زمان بین ۸ تا ۹ صبح است. بیشترین تعداد اتومبیل ها در روزهای کاری هفته در مسیر Gardiner West تردد می کنند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.