07

اکتبر
2019

پایان نظرخواهی عمومی در مورد آموزش جنسی در مدارس و تغییر سیستم آموزشی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 91 0انتاریو- دولت محافظه کار انتاریو، پایان نظرخواهی عمومی در مورد اصلاح سیستم آموزشی و همچنین مبحث <آموزش جنسی> در مدارس استان را اعلام کرد. همانطور که می دانید، خانم لیزا تامسون، وزیر آموزش و پرورش انتاریو، در پی بالا گرفتن بحث و جدل بر سر لغو برنامه درسی پیشنهادی دولت لیبرال سابق، ابتدای سال جاری خبر انجام مشاوره عمومی را اعلام کرد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.