16

مه
2020

پاندمی کروناویروس عامل تشدید مشکلات روحی و روانی نزد ساکنان انتاریو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 54 0تورنتو- Global News: نتایج به دست آمده از نظرسنجی اخیر انجمن کانادایی سلامت روانی نشان می دهد که ساکنان انتاریو با معضل تشدید مشکلات روحی ناشی از COVID-19  روبرو می باشند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.