16

مه
2020

پاندمی کروناویروس عامل تشدید مشکلات روحی و روانی نزد ساکنان انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 109

[ad_1]

تورنتو- Global News: نتایج به دست آمده از نظرسنجی اخیر انجمن کانادایی سلامت روانی نشان می دهد که ساکنان انتاریو با معضل تشدید مشکلات روحی ناشی از COVID-19  روبرو می باشند. 

[ad_2]