08

مه
2019

وینیپگ در اشغال حدود صد هزار گربه ولگرد

Posted By : کاناداهوم/ 278 0وینیپگ- به گفته بنیانگذاران یکی از بزرگترین مراکز نگهداری گربه ها در وینیپگ، بیش از ۱۰۰ هزار گربه ولگرد در خیابان های شهر جولان می دهند. لین اسکات از Craig Street Cats در گفتگو با خبرنگاران موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد شهر را عامل وجود جمعیت انبوهی از گربه های ولگرد دانست. اسکات گفت: دلیل آن واضح است. چون منبع غذایی آنها اینجاست!

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.