25

فوریه
2020

ونکوور، گران ترین بازار مسکن اجاره ای بعد از تورنتو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 85 0ونکوور- Global News: بر اساس گزارش جدید PadMapper، ونکوور بعد از تورنتو گران ترین بازار مسکن اجاره ای در کشور می باشد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.