25

سپتامبر
2019

وضعیت اورژانس بیمارستان های تورنتو مشابه کشورهای جهان سومی

Posted By : کاناداهوم/ 256

[ad_1]

تورنتو- اگر خدای ناکرده مجبور بودید طی تعطیلات کریسمس و آخر سال به اورژانس بیمارستان مراجعه کنید، احتمالا برای ملاقات با پزشک ساعت ها منتظر ماندید. وضعیتی که  شیلان والاس، هنگامی که دختر 18 ساله اش را جمعه قبل از کریسمس به بیمارستان Humber River تورنتو برد، شخصا آن را تجربه کرد. خانم والاس می گوید: <باورنکردنی بود. فکر کردم در کشور جهان سومی بسر می بریم. بخش اورژانس فقط یک پزشک داشت، در حالی که بیش از 100 بیمار در بخش حضور داشتند. بیماران به دلیل کوچک بودن فضای سالن انتظار مجبور بودند ساعت ها سرپا بایستند.>

[ad_2]