10

آوریل
2019

والمارت در شعب وان – تورنتو درمانگاه راه اندازی کرد

Posted By : کاناداهوم/ 276 0تورنتو- تقریبا هیچ کالا و خدماتی نیست که نتوانید آن را در فروشگاه های بزرگ پیدا کنید. این سرویس ها عبارتند از: چشم پزشکی، مکانیک، آرایشگر، مشاور مالی، کیوسک فروش گوشی همراه و رستوران. حالا هم یک سرویس جدید به این لیست طویل اضافه شده است: درمانگاه!
این فروشگاه، در شعبه وان – انتاریو، مرکز درمانی یا کلینیک راه اندازی کرده است تا با بیمارستان ها نیز رقابت کند.
مرکز درمانی Jack Nathan Health Centre در سوپر استور واقع در شماره ۸۳۰۰ Highway 7 قرار دارد. مشتریان این فروشگاه می توانند در این کلینیک به انواع خدمات درمانی از مشاور تغذیه گرفته تا اولتراساوند، اکوکاردیوگرام و آزمایشگاه طبی دسترسی داشته باشند.
Jack Nathan Health یک شرکت خصوصی است که با مشارکت Walmart Canada ده ها درمانگاه کوچک تر را در سراسر کشور اداره می کند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.