10

آوریل
2019

والمارت در شعب وان – تورنتو درمانگاه راه اندازی کرد

Posted By : کاناداهوم/ 399

[ad_1]

تورنتو- تقریبا هیچ کالا و خدماتی نیست که نتوانید آن را در فروشگاه های بزرگ پیدا کنید. این سرویس ها عبارتند از: چشم پزشکی، مکانیک، آرایشگر، مشاور مالی، کیوسک فروش گوشی همراه و رستوران. حالا هم یک سرویس جدید به این لیست طویل اضافه شده است: درمانگاه!
این فروشگاه، در شعبه وان – انتاریو، مرکز درمانی یا کلینیک راه اندازی کرده است تا با بیمارستان ها نیز رقابت کند.
مرکز درمانی Jack Nathan Health Centre در سوپر استور واقع در شماره 8300 Highway 7 قرار دارد. مشتریان این فروشگاه می توانند در این کلینیک به انواع خدمات درمانی از مشاور تغذیه گرفته تا اولتراساوند، اکوکاردیوگرام و آزمایشگاه طبی دسترسی داشته باشند.
Jack Nathan Health یک شرکت خصوصی است که با مشارکت Walmart Canada ده ها درمانگاه کوچک تر را در سراسر کشور اداره می کند.

[ad_2]