21

ژوئن
2019

والدین مهاجم مسجد کبک، مجازات فرزندشان را عادلانه نمی دانند

Posted By : کاناداهوم/ 230 0کبک- همانطور که اطلاع دارید، دادگاهی در کبک، آلکساندر بیسونت ۲۹ ساله، جوانی که در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ با حمله مسلحانه به مسجدی در کبک سیتی، ۶ نمازگزار را به قتل رساند و ده ها نفر را مجروح کرد، به حبس ابد بدون امکان بخشودگی تا ۴۰ سال محکوم کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.