21

ژوئن
2019

والدین مهاجم مسجد کبک، مجازات فرزندشان را عادلانه نمی دانند

Posted By : کاناداهوم/ 237کبک- همانطور که اطلاع دارید، دادگاهی در کبک، آلکساندر بیسونت ۲۹ ساله، جوانی که در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ با حمله مسلحانه به مسجدی در کبک سیتی، ۶ نمازگزار را به قتل رساند و ده ها نفر را مجروح کرد، به حبس ابد بدون امکان بخشودگی تا ۴۰ سال محکوم کرد.