02

مارس
2020

هیچ نگرانی درخصوص ویروس کرونا در سوپر خوراک وجود ندارد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 83 0لطفا به اطلاعیه مهم سوپرخوراک در خصوص شایعات مبنی بر مشاهده ویروس کرونا در این فروشگاه توجه بفرمایید.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.