14

آگوست
2019

هوش مصنوعی؛ کارزاری که کانادا امکان برنده شدن آن را دارد

Posted By : کاناداهوم/ 272

[ad_1]

اتاوا- کانادا همواره خود را از رقابت های تسلیحاتی دور نگه داشته است. هنگامی که انگلستان و آلمان سخت مشغول ساخت ناوهای جنگی قبل از جنگ جهانی اول بودند، کانادا حتی نیروی دریایی نداشت. در جنگ جهانی دوم، بزرگترین کمک کانادا به همپیمانان، ساخت و تحویل کامیون و کشتی های باری بود. کانادا حتی در رقابت جهانی برای تسلیحات اتمی و سلطه بر فضا نیز شرکت نداشته است.

[ad_2]