02

آگوست
2020

همزمان با نزدیک شدن به پایان برنامه CERB، ترودو از برنامه های حمایتی جدید خبر داد

Posted By : کاناداهوم/ 51 0به گزارش هافینگتون پست، جاستین ترودو می گوید همزمان با نزدیک شدن به پایان دوره برنامه حمایتی CERB، کمک های دیگری در اختیار مردم کانادا قرار خواهد گرفت.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.