12

ژوئن
2019

هشدار پزشکان در مورد تجویز شربت سرفه حاوی مسکن مخدر به کودکان و نوجوانان

Posted By : کاناداهوم/ 301

[ad_1]

اتاوا- کارشناسان وزارت بهداشت و درمان کانادا به والدین توصیه می کنند که از خوراندن شربت سرماخوردگی و سرفه حاوی مسکن مخدر به کودکان و نوجوانان زیر 18 سال خودداری نمایند.

[ad_2]