12

ژوئن
2019

هشدار پزشکان در مورد تجویز شربت سرفه حاوی مسکن مخدر به کودکان و نوجوانان

Posted By : کاناداهوم/ 218 0اتاوا- کارشناسان وزارت بهداشت و درمان کانادا به والدین توصیه می کنند که از خوراندن شربت سرماخوردگی و سرفه حاوی مسکن مخدر به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال خودداری نمایند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.