12

ژوئن
2019

هشدار پزشکان در مورد تجویز شربت سرفه حاوی مسکن مخدر به کودکان و نوجوانان

Posted By : کاناداهوم/ 224اتاوا- کارشناسان وزارت بهداشت و درمان کانادا به والدین توصیه می کنند که از خوراندن شربت سرماخوردگی و سرفه حاوی مسکن مخدر به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال خودداری نمایند.