05

مه
2019

هشدار در مورد کلاهبرداری تلفنی به نام پلیس

Posted By : کاناداهوم/ 436

[ad_1]

تورنتو- در حالی که این روزها همه جا صحبت از کلاهبرداری تلفنی به نام اداره مالیات است، شیوه دیگری برای اخاذی و کلاهبرداری از مردم نیز وجود دارد. با این تفاوت که این بار کلاهبرداران خود را مامور پلیس ناحیه Peel معرفی می کنند. به گفته پلیس، دریافت کنندگان این تماس ها، بر روی صفحه نمایش تلفن شماره واحد امورغیراضطراری پلیس ناحیه Peel یعنی شماره 905-453-3311 را مشاهده می کنند و وقتی به آن پاسخ می دهند، فرد پشت تلفن به آنها اطلاع می دهد که یکی از بستگان شان بازداشت شده و در قرارگاه پلیس می باشد. فرد تماس گیرنده سپس خواهان پرداخت مبلغی در ازای آزادی وی می شود.

[ad_2]