10

دسامبر
2019

هزینه های پناهجویان ۷۵ میلیون دلار خرج روی دست مالیات دهندگان تورنتو می گذارد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 92 0هزینه های پناهجویان ۷۵ میلیون دلار خرج روی دست مالیات دهندگان تورنتو می گذارد

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.