06

اکتبر
2019

هزار دلار، توقیف گواهینامه و سه امتیاز منفی؛ جریمه استفاده از تلفن همراه حین رانندگی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 83 0انتاریو- از اول ژانویه ۲۰۱۹، جریمه استفاده از تلفن همراه، از جمله صحبت، ارسال و دریافت پیامک، جستجوی آدرس یا ارسال و دریافت ایمیل در حین رانندگی به ۱ هزار دلار افزایش یافته است. جریمه مضاعف شامل توقیف ۳ روزه گواهینامه و درج ۳ امتیاز منفی در سابقه راننده می باشد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.