06

اکتبر
2019

هزار دلار، توقیف گواهینامه و سه امتیاز منفی؛ جریمه استفاده از تلفن همراه حین رانندگی

Posted By : کاناداهوم/ 240

[ad_1]

انتاریو- از اول ژانویه 2019، جریمه استفاده از تلفن همراه، از جمله صحبت، ارسال و دریافت پیامک، جستجوی آدرس یا ارسال و دریافت ایمیل در حین رانندگی به 1 هزار دلار افزایش یافته است. جریمه مضاعف شامل توقیف 3 روزه گواهینامه و درج 3 امتیاز منفی در سابقه راننده می باشد.

[ad_2]