06

اکتبر
2019

هزار دلار، توقیف گواهینامه و سه امتیاز منفی؛ جریمه استفاده از تلفن همراه حین رانندگی

Posted By : کاناداهوم/ 167انتاریو- از اول ژانویه ۲۰۱۹، جریمه استفاده از تلفن همراه، از جمله صحبت، ارسال و دریافت پیامک، جستجوی آدرس یا ارسال و دریافت ایمیل در حین رانندگی به ۱ هزار دلار افزایش یافته است. جریمه مضاعف شامل توقیف ۳ روزه گواهینامه و درج ۳ امتیاز منفی در سابقه راننده می باشد.