15

جولای
2020

نگرانی پرسنل تفریحات آبی از بازگشایی زودهنگام استخرهای عمومی

Posted By : کاناداهوم/ 64 0به گزارش بلاگتو، آماندا و زاک از کارکنان ناظر بر استخرهای تورنتو و شیفت های ناجیان غریق هستند. این دو نفر، که نخواستند نامشان فاش شود و با نام های مستعار از آنها یاد می شوند، نگرانی خود را از شرایط استخرهای عمومی در دوران پاندمی ابراز کردند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.