03

نوامبر
2019

نگرانی اهالی یکی از روستاهای انتاریو بابت غبار سفید رنگ مرموز در هوا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 97 0نگرانی اهالی یکی از روستاهای انتاریو بابت غبار سفید رنگ مرموز در هوا

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.