26

ژوئن
2019

نوجوان کانادایی با کارت شناسایی دزدی ب ام دبلیو خرید

Posted By : کاناداهوم/ 233 0لندن/انتاریو- پلیس شهر لندن – انتاریو، جوان ۱۹ ساله ای را به جرم خرید اتومبیل BMW از نمایندگی در اتاوا با استفاده از کارت شناسایی دزدی، بازداشت کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.