28

مه
2019

ننگی دیگر برای ترودو؛ استعفای وزیر خزانه داری در پی رسوایی شرکت لاوالین

Posted By : کاناداهوم/ 265

[ad_1]

اتاوا- خانم جین فیلپات، وزیر خزانه داری دولت ترودو با انتشار بیانیه از سمت خود استعفا داد. وی در بیانیه خود آورد:
نماینده لیبرال مجلس از حوزه انتخابی مارکام – استوفویل، در ژانویه 2019 به عنوان وزیر خزانه داری انتخاب شد. یعنی در جریان تغییر و تحولات در کادر دولت که جودی ویلسون – ریبالد را از سمت وزیر دادگستری به سمت وزیر امور کهنه سربازان تنزل داد.
خانم فیلپات در واکنش به نحوه برخورد ترودو با رسوایی دخالت سیاسی در پرونده قضایی شرکت SNC Lavalin استعفای خود را اعلام کرد و از اظهار نظر بیشتر خودداری نمود. او در عین حال تاکید کرد که علیرغم افتخار به دست آوردهای شخص خودش در کابینه، قادر به نادیده گرفتن شواهد و مدارک مستند ارائه شده از سوی خانم ریبالد در مورد دخالت و اعمال نفوذ ترودو و دولت در پرونده قضایی، نیست. در بیانیه فیلپات آمده است:
استعفای ناگهانی و شوکه کننده فیلپات، یک ماه بعد از انتشار گزارش جنجالی Globe and Mail در مورد متهم شدن ترودو و مشاوران ارشدش از سوی خانم ریبالد به دخالت سیاسی در پرونده قضایی شرکت کبکی جهت جلوگیری از مواجه شدن مدیران آن با پیگرد کیفری، رخ داد.
شرکت SNC Lavalin متهم به پرداخت رشوه به مقامات لیبیایی می باشد. این شرکت در صورت محکومیت در دادگاه به مدت 10 سال از عقد قرارداد با دولت فدرال محروم می شود.

[ad_2]