21

فوریه
2020

نقض حریم خصوصی با استفاده روزافزون پلیس از فناوری تشخیص چهره 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 83 0تورنتو- CBC News: حامیان حریم خصوصی در کانادا خواهان تدوین مقررات و نظارت هرچه بیشتر سطوح مختلف دولت (اعم از فدرال و استانی) بر استفاده پلیس از فناوری تشخیص چهره می باشند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.