19

فوریه
2020

نشانه های بحران؛ افزایش قیمت مسکن در تورنتو یادآور اوج گرانی سال دو هزار و شانزده 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 84 0تورنتو- Financial Post: براساس گزارش جدید RBC، نشانه های نگران کننده در بازار مسکن تورنتو مشاهده می شود. نشانه هایی که یادآور افزایش سرسام آور قیمت ها در سال ۲۰۱۶ و متعاقبا اعمال اقدامات اساسی برای کنترل بازار گردید. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.