23

آگوست
2019

نتیجه آخرین نظرسنجی؛ پیشتازی حزب محافظه کار متحد آلبرتا از نیودموکرات ها

Posted By : کاناداهوم/ 155 0آلبرتا- با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات استانی در آلبرتا، نتیجه نظرسنجی اخیر، حاکی از برتری ۲۵ درصدی حزب محافظه کار متحد در برابر حزب نیودموکرات می باشد که هم اکنون دولت آلبرتا را در دست دارد. انتخابات استانی در آلبرتا می بایست در فاصله ۱ مارچ تا ۳۱ می برگزار شود، اما تا به این لحظه تاریخ دقیق آن اعلام نشده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.