14

ژوئن
2019

نتفلیکس در تورنتو مرکز تولید راه اندازی می کند

Posted By : کاناداهوم/ 231 0تورنتو- Netflix  یک مرکز تولید اختصاصی در تورنتو را راه اندازی می کند. تهیه کنندگان آثار تلویزیونی و سینمایی امیدوارند که این اقدام فرصت های جدیدی را برای استعدادهای محلی فراهم کند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.