26

ژوئن
2019

میانگین روزهای باقی ماندن ملک فروشی در بازار شهرهای کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 318تورنتو- اگر قصد فروش ملک تان را دارید، بد نیست از میانگین روزهای باقی ماندن ملک در بازار در ۶۳ شهر کشور مطلع شوید.