06

سپتامبر
2019

مچ گیری از مامور پست که زحمت تحویل بسته به گیرنده را به خود نداد  

Posted By : کاناداهوم/ 229

[ad_1]

تورنتو- انتشار فیلم ویدیویی در YouTube از یکی از ماموران اداره پست کانادا، خشم بسیاری از مردم را برانگیخته است.

[ad_2]