06

سپتامبر
2019

مچ گیری از مامور پست که زحمت تحویل بسته به گیرنده را به خود نداد  

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 27 0تورنتو- انتشار فیلم ویدیویی در YouTube از یکی از ماموران اداره پست کانادا، خشم بسیاری از مردم را برانگیخته است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.