29

فوریه
2020

موافقت دادگاه عالی با تجدید محاکمه زن آلبرتایی محکوم به قتل همسر

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 85 0آلبرتا- Global News: یک زن آلبرتایی که به جرم قتل شوهرش به حبس ابد محکوم شده بود، مجددا محاکمه خواهد شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.