14

آگوست
2020

مناقشه اپتومتریست های انتاریو با دولت استانی و ارجاع بیماران به مراکز اورژانس

Posted By : کاناداهوم/ 117

[ad_1]

به گزارش The Star، با بالا گرفتن مناقشه اپتومتریست های انتاریو با دولت استانی بر سر تخصیص منابع مالی به این بخش، اپتومتریست ها تصمیم گرفته اند روزانه تعدادی از بیماران خود را به مراکز درمانی ارجاع دهند که در مجموع سیستم بهداشت و درمان استان را با 250 هزار دلار هزینه روبه رو می کند. این یعنی بیماری که با یک مشکل بینایی ساده باید توسط اپتومتریست معاینه شود، به مراکز اورژانس فرستاده می شود که هزینه بیشتری روی دست سیستم درمان استان می گذارد. 

[ad_2]