06

آوریل
2020

ممانعت ترامپ از فروش ماسک های تولید شده در آمریکا به کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 87به گزارش گلوبال نیوز، کمپانی ۳M آمریکا روز جمعه اعلام کرد دولت ترامپ از آنها خواسته است در دوره پاندمیک از ارسال ماسک های N95 برای کانادا خودداری کنند.