06

آوریل
2020

ممانعت ترامپ از فروش ماسک های تولید شده در آمریکا به کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 79 0به گزارش گلوبال نیوز، کمپانی ۳M آمریکا روز جمعه اعلام کرد دولت ترامپ از آنها خواسته است در دوره پاندمیک از ارسال ماسک های N95 برای کانادا خودداری کنند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.