22

اکتبر
2019

معرفی لایحه دولت فدرال برای حمایت از مسافران هواپیما

Posted By : کاناداهوم/ 224

[ad_1]

اتاوا- مارک گارنو، وزیر حمل و نقل کانادا، لایحه پیشنهادی برای حمایت از حقوق مسافران شرکت های هواپیمایی را معرفی کرد. لایحه پیشنهادی که تحت عنوان The Transportation Modernization Act نامگذاری شده است، شامل کلیه پروازهای داخلی و همچنین پروازهای ورودی و خروجی خارجی به کانادا خواهد بود. به این ترتیب، مسافران در صورت تاخیر یا لغو شدن پرواز، overbooking یا مفقود شدن چمدان هایشان خسارت نقدی و یا حواله نوشیدنی، غذا و هتل دریافت خواهند کرد. میزان خسارت بر اساس مدت تاخیر محاسبه خواهد شد. برای حداکثر خسارت قابل پرداخت برای پروازهای لغو شده سقف 2 هزار و 400 دلار و برای تاخیر سقف 1 هزار دلار در نظر گرفته شده است.

[ad_2]