06

سپتامبر
2019

مسمومیت چهل و سه کودک و بزرگسال با مونوکسید کربن در یکی از مدارس کبک     

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 30 0کبک- درپی نشت گاز مونوکسید کربن در یک مدرسه ابتدایی در LaSalle Borough مونترال، حداقل ۳۵ دانش آموز و ۸ بزرگسال به بیمارستان منتقل شدند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.