06

سپتامبر
2019

مسمومیت چهل و سه کودک و بزرگسال با مونوکسید کربن در یکی از مدارس کبک     

Posted By : کاناداهوم/ 259

[ad_1]

کبک- درپی نشت گاز مونوکسید کربن در یک مدرسه ابتدایی در LaSalle Borough مونترال، حداقل 35 دانش آموز و 8 بزرگسال به بیمارستان منتقل شدند.

[ad_2]