28

سپتامبر
2019

مسافران آمریکا آماده مواجه شدن با صف طولانی گمرک فرودگاه باشند

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 129 0تورنتو- به مسافران پروازهای اول صبح تورنتو به آمریکا توصیه شده است که به دلیل طولانی بودن صف گمرک، حداقل ۳ ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر شوند. مسافران پروازهای بعد از ساعت ۱۰ می توانند ۲ ساعت قبل از پرواز به فرودگاه مراجعه کنند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.