02

مارس
2020

مرگ یک زن و مجروح شدن دو نفر در چاقوکشی نورت یورک 

Posted By : کاناداهوم/ 110 0تورنتو- CBC News: در درگیری بعد از ظهر دوشنبه ۲۴ فوریه در یک سالن ماساژ واقع در نورت یورک (حوالی خیابان های دافرین و ویلسون)، یک زن ۲۴ ساله به نام اشلی نوئل آرزاگا، کشته شد و دو فرد مجروح به بیمارستان مننتقل شدند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.