20

نوامبر
2019

مرگ چهارصد هزار کانادایی تا سال دو هزار و پنجاه در اثر ابتلا به عفونت های باکتریایی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 88 0مرگ چهارصد هزار کانادایی تا سال دو هزار و پنجاه در اثر ابتلا به عفونت های باکتریایی

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.