15

ژوئن
2019

مرگ هفت فرزند یک خانواده سوری در اثر آتش سوزی در هالیفکس

Posted By : کاناداهوم/ 225 0هالیفکس- در آتش سوزی مرگبار بامداد ۱۹ فوریه در هالیفکس، ۷ فرزند یک خانواده سوری جان خود را از دست دادند. یک مرد و یک زن به بیمارستان منتقل شدند. وضعیت این مرد وخیم اعلام شده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.