09

آگوست
2019

مرکز اعتیاد و سلامت روانی تورنتو: اعتیاد به ماری جوانا را جدی بگیرید

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 130 0تورنتو- کارشناسان مرکز اعتیاد و سلامت روانی (CAMH)، از جمله بورگن رم، از پژوهشگران ارشد مرکز، معتقدند که ارزیابی تاثیر قانونی شدن مصرف تفننی ماری جوانا بر تشدید معضل اعتیاد، تا ۱۸ ماه دیگر ممکن نخواهد بود. آنان در عین حال در مورد جدی بودن ریسک اعتیاد به ماری جوانا هشدار دادند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.