09

آگوست
2019

مرکز اعتیاد و سلامت روانی تورنتو: اعتیاد به ماری جوانا را جدی بگیرید

Posted By : کاناداهوم/ 184 0تورنتو- کارشناسان مرکز اعتیاد و سلامت روانی (CAMH)، از جمله بورگن رم، از پژوهشگران ارشد مرکز، معتقدند که ارزیابی تاثیر قانونی شدن مصرف تفننی ماری جوانا بر تشدید معضل اعتیاد، تا ۱۸ ماه دیگر ممکن نخواهد بود. آنان در عین حال در مورد جدی بودن ریسک اعتیاد به ماری جوانا هشدار دادند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.