28

آوریل
2019

مرد بریتیش کلمبیایی قبل از مرگ با کمک پزشک، میهمانی خداحافظی ترتیب داد

Posted By : کاناداهوم/ 262 0بریتیش کلمبیا- دن لارامی آنطور که می خواست چشم از جهان فرو بست. استف لارامی، بیوه دن می گوید: او واقعا می خواست قبل از مرگ جشن بگیرد و من ایده اش را پسندیدم.
مرد ۶۸ ساله اهل South Okanagan، شنبه گذشته در منزل یکی از دوستان نزدیک اش و در حضور همسر و ۵۰ نفر از دوستان و بستگان، با کمک پزشک درگذشت. او حدود دو ماه قبل تصمیم گرفت از مرگ با کمک پزشک استفاده کند. او از دوران کودکی به دیابت مبتلا بود، اما بیماری اش بدتر شده و دچار فشار خون و نارسایی کلیوی و قلبی شده بود.


Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.