06

مارس
2020

مرد بازگشته از ایران، نهمین مورد ابتلا به کروناویروس در بریتیش کلمبیا 

Posted By : کاناداهوم/ 118 0ونکوور- Global News: مقامات بهداشتی بریتیش کلمبیا، نهمین مورد ابتلا به COVID-19 در استان را تایید کردند. بیمار مرد ۵۰ و چند ساله ایست که به تازگی از سفر ایران بازگشته است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.