04

آوریل
2019

مردان مسن ثروتمند منبع تامین شهریه سه هزار دانشجوی انتاریویی

Posted By : کاناداهوم/ 367

[ad_1]

تورنتو- وام دانشجویی OSAP را فراموش کنید. راه های دیگری برای تامین هزینه ادامه تحصیل نیز وجود دارد. یکی از این راه ها، آشنایی و برقراری رابطه با مردان اغلب مسن و پولدار می باشد.
دانشجویان با رضایت کامل به Sugar Baby یک Sugar Daddy تبدیل می شوند و در ازای وقت گذرانی با آنها، شهریه دانشگاه را تامین می کنند.
حدود 3 هزار دانشجو از سه دانشگاه تورنتو عضو وب سایت Seeking Arrangment’s Sugar Baby University Canada می باشند. بیشترین اعضای این وب سایت را دانشجویان دانشگاه های تورنتو، یورک و واترلو تشکیل می دهند. تعداد اعضای آن در سراسر کشور بیش از 300 هزار دانشجو می باشد.

[ad_2]