27

مارس
2020

مدیر سابق دبیرستان اتهام دو قتل غیر عمد را پذیرفت

Posted By : کاناداهوم/ 137

[ad_1]

مانیتوبا- CBC News: کلود فرانیسی گیموند، مدیر سابق دبیرستان Sagkeeng Anicinabe واقع در سنت جورج – مانیتوبا (حدود 100 کیلومتری شمال شرق وینیپگ)، دو اتهام قتل غیر عمد را پذیرفت. 

[ad_2]