۰۶

شهریور
۱۳۹۸

مدارس ابتدایی اسلامی تورنتو در جمع بهترین مدارس انتاریو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 5 0تورنتو- دست اندرکاران Fraser Institute، فهرست سالانه بهترین مدارس ابتدایی انتاریو را منتشر کردند. خبر خوب اینکه ۶ مدرسه ابتدایی تورنتو در جمع ۱۶ موسسه آموزشی برتر استان قرار گرفته اند. این انستیتو، هر سال بر اساس نتایج آزمون سراسری EQAO، سه هزار موسسه آموزشی انتاریو را رتبه بندی می کند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.