28

آگوست
2019

مدارس ابتدایی اسلامی تورنتو در جمع بهترین مدارس انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 154 0تورنتو- دست اندرکاران Fraser Institute، فهرست سالانه بهترین مدارس ابتدایی انتاریو را منتشر کردند. خبر خوب اینکه ۶ مدرسه ابتدایی تورنتو در جمع ۱۶ موسسه آموزشی برتر استان قرار گرفته اند. این انستیتو، هر سال بر اساس نتایج آزمون سراسری EQAO، سه هزار موسسه آموزشی انتاریو را رتبه بندی می کند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.