11

سپتامبر
2019

مخالفت قاضی کانادایی با تخفیف شرایط آزادی به قید ضمانت عمر خضر

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 27 0ادمونتون- قاضی جون راس، درخواست عمر خضر، زندانی سابق کانادایی در گوانتانامو برای برخورداری از حق داشتن گذرنامه برای سفر حج و همچنین تماس با خواهرش را رد کرد. وی در حکم خود، شرایط تعیین شده برای آزادی به قید ضمانت عمر خضر را بیش از حد سختگیرانه تشخیص نداد. قاضی راس در عین حال تاکید کرد که شرایط آزادی به قید ضمانت ممکن است در آینده نامعلوم تغییر کند. وکلای مدافع خضر در دادگاه ادعا کردند که محدود شدن آزادی موکل شان در طول مدت رسیدگی دادگاه آمریکایی به درخواست تجدید نظر او به حکم محکومیت در دادگاه نظامی به دلیل ارتکاب جرائم جنگی،  عادلانه نیست.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.