22

مه
2020

محکومیت زوج مهاجر کانادا از سوی چین، به جرم افشای اسرار نظامی  

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 38 0چین- The Globe and Mail: زوجی که حدود ۲۰ سال قبل با هدف زندگی بهتر به کانادا مهاجرت کرده بودند، از سوی چین به جرم خیانت و افشای اسرار نظامی محکوم به حبس شدند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.