01

اکتبر
2019

محکومیت دانشجوی سابق دانشکده پزشکی تورنتو به جرم تجاوز

Posted By : کاناداهوم/ 245

[ad_1]

کلگری- هنگامی که لارا 1 جون 2014، از خواب بیدار شد، می دانست که مورد تجاوز قرار گرفته است، اما در ابتدا نمی دانست که چه باید بکند. او به لطف برنامه ای که در کلگری به اجرا گذاشته شده است، توانست تا کسب آمادگی روحی برای مواجه شدن با پیامدهای بعدی، تصمیم گیری در مورد گزارش یا عدم گزارش واقعه به پلیس را به تاخیر بیندازد.

[ad_2]