27

آوریل
2019

محاکمه پدر کانادایی که قتل دختر ۵ ساله اش را به یاد ندارد

Posted By : کاناداهوم/ 214 0سنت جانز/نیوفاندلند- ترنت بات، پدر اهل Carbonear نیوفاندلند که به اتهام قتل دختر ۵ ساله اش کوئین بات محاکمه می شود، در دادگاه مدعی شد که دخترش را به یاد ندارد. بات گفت هنگامی که در آوریل ۲۰۱۶، دخترش را بی جان در رختخواب پیدا کرد، نتیجه گرفت که او را خفه کرده است. به همین دلیل اقدام به خودکشی کرد و خانه شان را آتش زد.
دادستان بات ۴۰ ساله متهم کرده است که برای انتقامجویی از همسر سابق اش آندریا گاس، قتل را مرتکب شده بود. اما بات می گوید که قصد کشتن دخترش را نداشت و به یاد ندارد که بلایی سر کوئین آورده باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.