17

نوامبر
2019

محاکمه تاجر اهل هالیفکس به جرم نقض تحریم های بین المللی بر علیه سوریه 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 79 0محاکمه تاجر اهل هالیفکس به جرم نقض تحریم های بین المللی بر علیه سوریه 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.