01

آوریل
2020

مجازات مالی سنگین و حبس برای سودجویان از بحران کرونا 

Posted By : کاناداهوم/ 116به گزارش ۶۸۰News، داگ فورد، نخست وزیر انتاریو، گفت شرکت ها یا افرادی که در مدت شیوع کووید-۱۹ در بالا بردن قیمت ها نقش داشته باشند با جریمه های مالی سنگین و در صورت لزوم مجازات حبس روبه رو خواهند شد.