04

مارس
2020

مبتلای جدید تورنتویی مردیست که به ایران سفر کرده بود

Posted By : کاناداهوم/ 172

[ad_1]

به گزارش ایستگاه رادیویی خبر 680 تورنتو و به نقل از بیانیه دکتر دیوید ویلیامز رئیس اداره بهداشت  استان انتاریو، مبتلای جدید شهر ما به ویروس کووید-19 (جدیدترین از انواع کرونا یعنی گروه بزرگی از ویروس هایی که امکان دارد از حیوانات به انسان و انسان به انسان سرایت کنند، و سبب طیفی از ناخوشی ها از سرماخوردگی گرفته تا بیماری های بسیار خطرناک تر مانند سارز شوند. کاناداهوم)،  مردی می باشد، که به ایران سفر کرده است. 

[ad_2]