29

ژوئن
2020

مایکروسافت همه شعب خود در جهان را تعطیل می کند 

Posted By : کاناداهوم/ 132

[ad_1]

آمریکا- Global News: شرکت معظم Microsoft برای همیشه درب تقریبا تمام فروشگاه های فیزیکی اش در جهان را می بندد. 

[ad_2]