15

آگوست
2020

مالکان و مستاجران کانادایی: پاندمی اوضاع را برای هر دو طرف سخت کرده است

Posted By : کاناداهوم/ 55 0به گزارش The Star، در تورنتو و ونکوور، دو شهر کانادا که بالاترین هزینه های زندگی را دارند، مستاجران در دوران پاندمی اندکی خیالشان از بابت عدم دریافت حکم تخلیه یا افزایش اجاره بها راحت بود اما به گفته کارشناسان، با پایان یافتن دستور دولت در این رابطه از اول آگوست در انتاریو و از ابتدای سپتامبر در بریتیش کلمبیا، احتمالا با موجی از حکم های تخلیه و تنش های دراز مدت بین مالکان و مستاجران مواجه خواهیم شد. اما در این میان مالکان و مستاجران هر دو بر یک موضوع اتفاق نظر دارند: اینکه پاندمی شرایط را برای هر دو طرف سخت کرده است. در انتاریو بیش از ۶۰۰۰ نفر به خاطر عدم پرداخت اجاره حکم تخلیه دریافت می کنند، و به گفته دولت بریتیش کلمبیا، در این استان ۱۲ درصد مستاجران در کل دوران پاندمی فقط بخشی از اجاره خود را پرداخت کردند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.